VIDEO

General Introduction with English subtitle


Location of Rongjiu Machinery

(NO.28 Qianjia Industry Park, Yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City Jiangsu Province, China)


Technical Department


Air Shaft Production Facility of Rongjiu Machinery


Air Shaft Labeling


Old expert of air shaft


Production process of air shaft (1)


Production process of air shaft (2)


Production process of air shaft (3)


Components of air shaft


Testing of Rongjiu Air Shaft


Air Shaft duration test (1)


Air shadft duration test(2)