Global Market Dệt may Máy móc 2018-2022

Dệt toàn cầu Máy móc thị trường sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,28% trong giai đoạn 2018-2022.

The Global Textile Machinery thị trường 2018-2022, đã được chuẩn bị dựa trên một phân tích thị trường theo chiều sâu với sự đóng góp từ các chuyên gia ngành công nghiệp. Bản báo cáo bao gồm các cảnh quan thị trường và triển vọng tăng trưởng của nó trong những năm tới. Bản báo cáo cũng bao gồm một cuộc thảo luận của các nhà cung cấp chìa khóa đang hoạt động tại thị trường này.

Theo báo cáo, một lái xe ảnh hưởng đến thị trường này là nhu cầu ngày càng cao về các loại vải không dệt. vải không dệt được thiết kế các sản phẩm vải có nguồn gốc từ sợi xơ ngắn hoặc sợi liên tục dài, sử dụng hóa chất hoặc liên kết cơ học kỹ thuật, và càng không dệt hay đan. Vải không dệt được sản xuất bởi các quá trình tốc độ cao và chi phí thấp.

Một xu hướng ảnh hưởng đến thị trường này là tự động hóa trong máy dệt. Tự động hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng và chi phí cạnh tranh trong sản xuất dệt may. máy móc dệt tự động tăng tốc sản xuất dệt may và làm tăng tốc độ dòng chảy của vải, do đó cho phép áp dụng lean manufacturing. Tự động hóa đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất sợi, sản xuất sợi, dệt, nhuộm, và các quá trình hoàn thiện.

Hơn nữa, báo cáo khẳng định rằng một trong những thách thức ảnh hưởng đến thị trường này là giá bông cao ảnh hưởng đến ngành công nghiệp kéo sợi. Cotton là một trong những nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp kéo sợi. Việc tăng giá bông ảnh hưởng đến ngành công nghiệp dệt may trên toàn bộ.


post time: Oct-24-2018
WhatsApp Online Chat!